darmowa dostawa powyżej 300zł

Regulamin akcji Stylowe Zakupy

Kod rabatowy Twoj Styl: STYLECHO2017
Kod rabatowy Show: SHOWECHO2017


Akcja rabatowa trwa online od 29.09 - 03.10.2017r do godziny 23:59. W Sklepach stacjonarnch od 29.09-01.10.2017r. 

Rabat nie łączy się z innymi poromocjami.

1.    Organizatorem Akcji Promocyjnej "Stylowezakupy" (zwanej dalej Akcją Promocyjną) jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Motorowej 1, 04-035 Warszawa (zwana dalej Organizatorem). Organizator jest wydawcą miesięczników "Twój STYL" oraz "SHOW".  

 

2.    Celem Akcji Promocyjnej jest umożliwienie czytelnikom magazynów "Twój STYL" i "SHOW" skorzystania z rabatów na zakupy na podstawie Kuponów rabatowych, które będą zamieszczone w październikowym (10/2017) wydaniu magazynu "Twój STYL" oraz wrześniowym (19/2017) wydaniu magazynu "SHOW". Kupony rabatowe

 

3.    Partnerami Akcji Promocyjnej są firmy zaprezentowane na łamach ww. czasopism, działające na terenie Polski, udzielające rabatu/lub innej promocjiczytelnikom magazynu "Twój STYL" i magazynu "SHOW" na zakupy dokonywane we wskazanych sklepach/na usługi świadczone we wskazanych miejscach, w formie i terminie opisanych na kuponie rabatowym.

 

4.    Uczestnikami Akcji Promocyjnej są czytelnicy magazynów "Twój STYL" i "SHOW". Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zrealizować uprawnienie wynikające z posiadania Kuponu rabatowego za zgodą przedstawiciela ustawowego.

 

5.  Głównym Sponsorem Akcji Promocyjnej jest Bank Millenium S.A.

B.    Czas trwania Akcji Promocyjnej

 

1.    Kupony rabatowe zamieszczone w październikowym (10/2017) wydaniu magazynu "Twój STYL" (w sprzedaży 12 września 2017 roku) i we wrześniowym (19/2017) wydaniu magazynu "SHOW" (w sprzedaży 18 września 2017 roku), będą realizowane w sklepach w dniach 29 września - 01 października 2017 roku, a w przypadku usług w dniach 29 września - 08 października 2017 roku na terenie Polski, we wszystkich sklepach /punktach udzielających rabatu/, w godzinach ich otwarcia, oraz w sklepach internetowych w dniach 29 września - 03 października 2017 roku.

 

2.    W przypadku, gdy Partner oferuje inny termin zniżek, informacja taka umieszczona będzie na Kuponie rabatowym.

 

C.    Zasady Akcji Promocyjnej

 

1.    Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba, która nabyła październikowe (10/2017) wydanie magazynu "Twój STYL" lub  wrześniowe (19/2017) wydanie magazynu "SHOW" i posiada zamieszczony/e w nich  Kupon/y rabatowe.

 

2.    Aby zrealizować Kupon rabatowy należy wyciąć go z ww. magazynów, a następnie przedstawić w dniach 29, 30 września lub 01 października 2017 roku przy zakupie wybranego produktu w sklepach. Aby zrealizować Kupon rabatowy na usługi należy wyciąć go z ww. magazynów, a następnie przedstawić w dniach 29 września - 08 października 2017 roku przy zakupie wybranej usługi w punkcie udzielającym rabatu, wskazanym na Kuponie rabatowym. W przypadku, gdy Partner oferuje inny termin zniżek, informacja taka umieszczona będzie na Kuponie rabatowym.

 

3.    W przypadku zakupów on-line (tj. w sklepach internetowych) przy płaceniu należy wpisać kod rabatowy (hasło) znajdujący się na Kuponie rabatowym.

 

4.    Wysokość rabatu, rodzaj promocji(np. oferowany przez Partnera prezent) oraz szczegółowe warunki oferty zostały opisane na Kuponie rabatowym każdego Partnera.

 

5.    Każdy Kupon rabatowy może być wykorzystany przez Czytelnika tylko jeden raz i w ramach jednego zakupu; po dokonaniu zakupu Kupon rabatowy powinien być pozostawiony w sklepie, w którym dokonano zakupu. Kupon rabatowy uprawnia do jednorazowego zakupu, bez względu na ilość sztuk, chyba że wzbudza ona podejrzenie zakupu w celu odsprzedaży. Rabat wynikający z Kuponu rabatowego nie łączy się z innymi promocjami, nie kumuluje się z innymi zniżkami ani z innymi kuponami rabatowymi.

 

6.    Adresy sklepów/punktów wszystkich Partnerów biorących udział w Akcji Promocyjnej znajdują się na stronie www.styl.pl/stylowezakupy

 

7.    Promocja dostępna w ramach Akcji Promocyjnej, nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi w tym czasie w sklepach/punktach Partnerów.

 

8.    Uprawnienia wynikające z posiadania Kuponu rabatowego nie będą realizowane po zakończeniu Akcji Promocyjnej, chyba że taka informacja znajdzie się na Kuponie rabatowym.

 

D.    Postanowienia końcowe 

 

1.    Firmy uczestniczące w Akcji Promocyjnej zobowiązują się udzielić rabatu czytelnikom magazynu "Twój STYL" oraz czytelnikom magazynu "SHOW" na podstawie okazanych przez czytelników Kuponów rabatowych pochodzących z październikowego (10/2017) wydania magazynu "Twój STYL" oraz wrześniowego (19/2017) wydania magazynu "SHOW".

 

2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez obsługę sklepów/punktów biorących udział w Akcji Promocyjnej, w tym za problemy techniczne mające wpływ na realizację zniżek w poszczególnych sklepach/punktach.

 

3.    Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zgodę Uczestnika na warunki promocjiokreślone niniejszym Regulaminem.

 

4.    Wszelkie reklamacje związane z Akcją Promocyjną należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na podany powyżej adres wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w terminie do 14 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej.

 

5.    Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, na stronie www.regulaminy.plwww.styl.pl/stylowezakupy