Regulamin Stylowe Zakupy wiosna 2019

ONLINE 12 - 16.04.2019
BUTIKI 12 - 14.04.2019 


Jak skorzystać z rabatu 20% online oraz w sklepach stacjonarnych:  

 1. Kup najnowszy magazyn Twój Styl lub SHOW 
 2. Wytnij kupon ECHO i okaż go podczas zakupów w sklepie stacjonarnym lub przepisz kod rabatowy w przeznaczone miejsce podczas składania zamówienia online. 
 3. Ciesz się wyjątkowymi zakupami w niższej cenie. 

Akcja rabatowa nie łączy się z innymi promocjami. 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „STYLOWE ZAKUPY“ – wiosna 2019

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Stylowe zakupy” (zwanej dalej Akcją Promocyjną) jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Motorowej 1, 04-035 Warszawa (zwana dalej Organizatorem). Organizator jest wydawcą miesięczników „Twój STYL” oraz „SHOW”.

 2. Celem Akcji Promocyjnej jest umożliwienie czytelnikom magazynów „Twój STYL” i „SHOW” skorzystania z rabatów na zakupy na podstawie Kuponów rabatowych, które będą zamieszczone w kwietniowym (4/2019) wydaniu magazynu „Twój STYL” oraz kwietniowym (7/2019) wydaniu magazynu „SHOW”. Kupony rabatowe uprawniały będą do zrobienia zakupów w sklepach/skorzystania z usług firm uczestniczących w Akcji Promocyjnej.

 3. Partnerami Akcji Promocyjnej są firmy zaprezentowane na łamach ww. czasopism, działające na terenie Polski, udzielające rabatu/lub innej promocji czytelnikom magazynu „Twój STYL” i magazynu „SHOW” na zakupy dokonywane we wskazanych sklepach/na usługi świadczone we wskazanych miejscach, w formie i terminie opisanych na kuponie rabatowym.

 4. Uczestnikami Akcji Promocyjnej są czytelnicy magazynów „Twój STYL” i „SHOW”. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może byd każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolnośd do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zrealizowad uprawnienie wynikające z posiadania Kuponu rabatowego za zgodą przedstawiciela ustawowego.

5. Głównym Sponsorem Akcji Promocyjnej jest Bank Millenium S.A.

B.

1.

2.

C.

1.

Czas trwania Akcji Promocyjnej

Kupony rabatowe zamieszczone w kwietniowym (4/2019) magazynie „Twój STYL” (na rynku 15 marca 2019 roku) i w kwietniowym (7/2019) magazynie „SHOW” (na rynku 1 kwietnia 2019), będą realizowane w sklepach w dniach 12 - 14 kwietnia 2019 roku, a w przypadku usług w dniach 12 – 20 kwietnia 2019 roku na terenie Polski, we wszystkich sklepach /punktach udzielających rabatu/, w godzinach ich otwarcia, oraz w sklepach internetowych w dniach 12-16 kwietnia 2019 roku.

W przypadku, gdy Partner oferuje inny termin zniżek, informacja taka umieszczona będzie na Kuponie rabatowym.

Zasady Akcji Promocyjnej

Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może byd każda osoba, która nabyła kwietniowe (4/2019) wydanie magazynu „Twój STYL” lub kwietniowe (7/2019) wydanie magazynu „SHOW” i posiada zamieszczony/e w nich Kupon/y rabatowe.

1

 1. Aby zrealizowad Kupon rabatowy należy wyciąd go z ww. magazynów, a następnie przedstawid w dniach 12, 13 lub 14 kwietnia 2019 roku przy zakupie wybranego produktu w sklepach. Aby zrealizowad Kupon rabatowy na usługi należy wyciąd go z ww. magazynów, a następnie przedstawid w dniach 12-20 kwietnia 2019 roku przy zakupie wybranej usługi w punkcie udzielającym rabatu, wskazanym na Kuponie rabatowym. W przypadku, gdy Partner oferuje inny termin zniżek, informacja taka umieszczona będzie na Kuponie rabatowym.

 2. W przypadku zakupów on-line (tj. w sklepach internetowych) przy płaceniu należy wpisad kod rabatowy (hasło) znajdujący się na Kuponie rabatowym.

 3. Wysokośd rabatu, rodzaj promocji (np. oferowany przez Partnera prezent) oraz szczegółowe warunki oferty zostały opisane na Kuponie rabatowym każdego Partnera.

 4. Każdy Kupon rabatowy może byd wykorzystany przez Czytelnika tylko jeden raz i w ramach jednego zakupu; po dokonaniu zakupu Kupon rabatowy powinien byd pozostawiony w sklepie, w którym dokonano zakupu. Kupon rabatowy uprawnia do jednorazowego zakupu, bez względu na ilośd sztuk, chyba że wzbudza ona podejrzenie zakupu w celu odsprzedaży. Rabat wynikający z Kuponu rabatowego nie łączy się z innymi promocjami, nie kumuluje się z innymi zniżkami ani z innymi kuponami rabatowymi.

 5. Adresy sklepów/punktów wszystkich Partnerów biorących udział w Akcji Promocyjnej znajdują się na stronie www.styl.pl/stylowezakupy, zamieszczone w postaci wyszukiwarki.

 6. Promocja dostępna w ramach Akcji Promocyjnej, nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi w tym czasie w sklepach/punktach Partnerów.

 7. Uprawnienia wynikające z posiadania Kuponu rabatowego nie będą realizowane po zakooczeniu Akcji Promocyjnej, chyba że taka informacja znajdzie się na Kuponie rabatowym.

D. Postanowienia końcowe

 1. Firmy uczestniczące w Akcji Promocyjnej zobowiązują się udzielid rabatu czytelnikom magazynu „Twój STYL” oraz czytelnikom magazynu „SHOW” na podstawie okazanych przez czytelników Kuponów rabatowych pochodzących z kwietniowego (4/2019) wydania magazynu „Twój STYL” oraz kwietniowego (7/2019) wydania magazynu „SHOW”.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez obsługę sklepów/punktów biorących udział w Akcji Promocyjnej, w tym za problemy techniczne mające wpływ na realizację zniżek w poszczególnych sklepach/punktach.

 3. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zgodę Uczestnika na warunki promocji określone niniejszym Regulaminem.

 4. Wszelkie reklamacje związane z Akcją Promocyjną należy zgłaszad pisemnie do Organizatora na podany powyżej adres wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w terminie do 14 dni od daty zakooczenia Akcji Promocyjnej.

 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, na stronie www.regulaminy.pl a także na stronie internetowej www.styl.pl/stylowezakupy

2

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl