SZYBKA WYSYŁKA

BEZPIECZNE ZAKUPY

ZWROTY 14 DNI

Twój Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Wybierz coś dla siebie:

Regulamin Sklepu Internetowego

http://echoshop.pl/

§1. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego echoshop. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym. 

 2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. 

 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów (produktów) za pośrednictwem sieci Internet, poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.echoshop.pl  oraz profil użytkownika sieci społecznościowej https://www.facebook.com/echofashion oraz https://www.instagram.com/echo_poland

 4. Właścicielem Sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem www.echoshop.pl jest spółka E.Group sp z o.o., sp. Komandytowa w Jaworznie (43-608) przy ul. Wygoda 82 (NIP:632-202-26-31, REGON 38274361800000), zwana dalej Sprzedającym. 

 5. Kupujący ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym w każdy z poniższych sposobów:

 1. pod adresem ul. Wygoda 82, 43-608 Jaworzno

 2. telefonicznie pod numerem (32) 614-10-80 lub 511 204 545

 3. poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@echofashion.pl,

 1. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa. Ze Sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

 2. Przez Konsumenta należy rozumieć osobę fizyczną dokonującą zakupu w niniejszym Sklepie internetowym, który to zakup jest niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego). 

 3. Regulacje zawarte w rozdziałach 4, 5a i 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta stosuje się do Konsumentów oraz do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 4. Strony umowy wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanych towarów, w stosunku do osób i podmiotów niebędących Konsumentami. 

 5. Informacje zawarte w Sklepie internetowym oraz na profilu użytkownika sieci społecznościowej https://www.facebook.com/echofashion oraz https://www.instagram.com/echo_poland Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedającemu oferty nabycia określonego produktu.

 6. Sprzedający prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakości i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów. Rozmieszczenie wzorów na ubraniach w rzeczywistości może w nieznacznym stopniu różnić się od projektów ubrań, prezentowanych w Sklepie internetowym w formie cyfrowych zdjęć.

 7. Ceny w Sklepie internetowym oraz na profilu użytkownika sieci społecznościowej https://www.facebook.com/echofashion oraz https://www.instagram.com/echo_poland Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki, w tym należny podatek VAT). Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

§2. Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.echoshop.pl. W przypadku chęci zakupu produktów za pośrednictwem konta w sieci społecznościowej https://www.facebook.com/echofashion lub https://www.instagram.com/echo_poland, użytkownik zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego Sprzedającego.

 2. Składając zamówienie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją formularza zamówienia. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe.

 3. Dostępna tabela rozmiarów produktów znajduje się każdorazowo na stronie produktu. 

 4. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w formularzu zamówienia systemu sklepowego zamieszczonego na stronie www.echoshop.pl, potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego oraz uiszczeniu przez Kupującego całej ceny towaru i kosztu przesyłki.

 5. Instrukcja zakupów w Sklepie internetowym:

 1. Po wybraniu przez Kupującego produktu w danym rozmiarze, należy kliknąć ikonę „Do koszyka”.

 2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który powinien być widoczny w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu opcji „Zamawiam”, następuje przeniesienie do strony, na której Kupujący może zalogować się/założyć konto lub też skorzystać z opcji „Kontynuuj jako gość”.

 3. Następnie Kupujący winien wybrać sposób dostawy i wprowadzić wszystkie niezbędne dane oraz wybrać sposób płatności.

 4. Kupujący potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Podsumowanie”.

 5. W przypadku wyboru płatności przez system płatności PayU lub PayPal Kupujący jest przekierowywany na stronę obsługującej ww. metody płatności.

 6. Po otrzymaniu zamówienia, zapłaty oraz jego akceptacji Sprzedający dokonuje jego potwierdzenia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Kupującego.

 7. W przypadku nieotrzymania zapłaty Sprzedający skontaktuje się z Kupującym wskazując ponowną możliwość dokonania zapłaty za zamówienie. Zamówienie nieopłacone nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

 8. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Kupującego do końca uznaje się za anulowane i nie zostanie zrealizowane.

 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do kontaktu z Kupującym, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem.

 1. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Kupującemu towaru zgodnego z umową. Kupujący natomiast zobowiązany jest do odbioru towaru oraz uiszczenia całości ceny, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 2. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Kupujący jest informowany o tym fakcie przez Sprzedającego w okresie do 14 dni roboczych i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty).

 3. Sprzedający, w przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, do czasu potwierdzenia Zamówienia, ma prawo do jego anulowania bez podania przyczyny (rozumianego jako odmowa zawarcia umowy sprzedaży), o czym poinformuje Kupującego poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.

 4. Towar objęty zamówieniem jest dostarczany Kupującemu przez Sprzedającego wraz z dokumentem sprzedaży, tj. paragonem fiskalnym lub rachunkiem imiennym, jeżeli Kupujący zażądał jego wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia oraz pisemnym oświadczeniem Sprzedającego o możliwym zwrocie towaru. Możliwe jest także wystawienie dokumentu faktury VAT, o czym należy poinformować Sprzedającego w momencie składania zamówienia np. w uwagach do zamówienia wraz z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. 

 5. Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia uiszczana jest przelewem poprzez system płatności PayU lub system PayPal, lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego: 

E. GROUP Sp z o.o., Sp. komandytowa

ul. Wygoda 82

43-608 Jaworzno

16 1020 2528 0000 0102 0397 9341

 1. Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia może zostać uiszczona u kuriera przy wybraniu opcji płatności „za pobraniem”.  

 2. Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Przesyłki dostarczają kurierzy: DHL, InPost Paczkomaty.

 3. Przesyłka z towarem zostaje wysłana do 5 dni roboczych, od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego lub w przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem”, w ciągu 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

 4. Koszt przesyłki zagranicznej ustalany jest indywidualnie poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie www.echoshop.pl Koszty przesyłki w granicach RP są zamieszczone na stronie sklepu www.echoshop.pl w zakładce KOSZTY DOSTAWY.

§3. Reklamacja zakupionego produktu

 1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia produktu (towaru) zgodnego z umową sprzedaży. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli:

 1. zgodne z umową pozostają w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

 2. zgodne z umową pozostają w szczególności jego przydatność do określonego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o czym Konsument powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedający zaakceptował;

 3. nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

 4. występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i jakich Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz publiczne zapewnienie Sprzedającego, w szczególności złożone na etykiecie.

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności produktu z umową w zakresie ust. 1 pkt. 3 i 4 powyżej, jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży Konsument został wyraźnie poinformowany, że określona cecha produktu odbiega od powyższych wymagań zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak określonej właściwości produktu.

 2. Jeżeli produkt (towar) jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

 3. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 4. Sprzedający dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.

 5. W ramach uprawnień z tytułu braku zgodności produktu (towaru) z umową można złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub zwrocie towaru (odstąpić od umowy), gdy Sprzedający:

 1. odmówił naprawy lub wymiany produktu;

 2. nie doprowadził produktu do stanu zgodnego z umową, tj. nie dokonał naprawy lub wymiany produktu;

 3. pomimo naprawy lub wymiany nadal istnieje niezgodność produktu z umową;

 4. niezgodność produktu z umową jest na tyle istotna, że uzasadnia zastosowanie obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy (odstąpienie od umowy) od razu, bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany produktu;

 5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wynika, że doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową nie będzie możliwe w rozsądnym czasie ani bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Sprzedający odpowiada za brak zgodności produktu (towaru) z umową istniejący w chwili wydania towaru i ujawniony przed upływem 2 lat od tej chwili. Roszczenie o doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową ulega przedawnieniu z upływem 6 lat od ujawnienia braku zgodności (końcem terminu przedawnienia jest ostatni dzień roku kalendarzowego).

 2. Konsument zgłaszając reklamację powinien przesłać na adres e-mail: sklep@echofashion.pl skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia reklamacyjnego, w treści którego należy wskazać: dane Konsumenta, produkt, którego dotyczy reklamacja, na czym polega brak zgodności produktu z umową, datę zakupu, datę zauważenia braku zgodności, przewidywany sposób realizacji uprawnienia Konsumenta. Następnie należy przesłać zakupiony produkt na poniższy adres:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ECHO

Gabriela Roczkalska - Drożdż

ul. Wygoda 82

43-608 Jaworzno

(prosimy o dokonanie wyraźnego dopisku: REKLAMACJA)

 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedający niezwłocznie zwraca Konsumentowi koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową.

 2. Po otrzymaniu przesyłki, Konsument powinien sprawdzić ją w obecności doręczyciela (kuriera lub reprezentanta Poczty) i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Konsumenta i doręczyciela.

 3. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Konsument otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

 4. Sprzedający nie udziela gwarancji. Powyższe uprawnienia wynikają z regulacji rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§4. Zwrot i wymiana zakupionego produktu

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony produkt lub w przypadku wielu produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z produktów. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 2. Konsument zwracając towar powinien przesłać Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór oświadczenia o odstąpieniu znajduje się na stronie internetowej: (FORMULARZ) oraz przesłać towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem, zgodnie z poniższymi danymi kontaktowymi:

e-mail: sklep@echofashion.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ECHO Gabriela Roczkalska - Drożdż

ul. Wygoda 82 

43-608 Jaworzno 

(prosimy o dokonanie wyraźnego dopisku: ZWROT)

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w ust. 1 powyżej, zarówno Sprzedający, jak i Konsument są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 5. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Konsumentowi wymagane przepisami prawa potwierdzenie;

 14. świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

 1. Konsument za zgodą Sprzedającego może w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu wymienić go na inny. W takim przypadku Konsument powinien skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@echofashion.pl. W takiej sytuacji postanowienia niniejszego Regulaminu stosuję się odpowiednio, a w szczególności zawarte w § 4 pkt 2. 

 

§5. Opinie w Sklepie internetowym

 1. Klient Sklepu internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie internetowym.

 2. Po dokonanych zakupach w Sklepie internetowym, współpracująca ze Sprzedawcą TrustMate.io wysyła do Kupującego wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie. Formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedającego dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii TrustMate.io może ponowić wysyłkę zaproszenia.

 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Kupującego, który dokonał zakupów w Sklepie internetowym Sprzedającego.

 4. Wystawione przez Kupującego opinie są publikowane przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Kupującego do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedającego, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej, inne prawa Sprzedającego lub osób trzecich.

 6. Sprzedający zamieszcza wszystkie opinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Opinie te nie są sponsorowane.

 7. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie internetowym Sprzedającego. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedający, ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

 8. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

§6. Ochrona danych osobowych

Osoby zakładające/posiadające konto w Sklepie internetowym oraz dokonujące zakupów w Sklepie internetowym podają swoje dane osobowe, które Sprzedający przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności i plików cookies.

§7. Postanowienia końcowe

 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie internetowym -wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: sklep@echofashion.pl.

 2. Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie.

 3. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw. 

 4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

 5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu były rozstrzygane w drodze ugodowej. W szczególności Kupujący może zażądać przeprowadzenia postępowania mediacyjnego na zasadach opisanych w art. 1831 i n. Kodeksu Postępowania Cywilnego.

[Baner WZ]